Agrovoltaika, někdy nazývaná také agrofotovoltaika, je kombinace zemědělství a solární energetiky.

Jde o metodu, při které se solární panely instalují nad nebo mezi plodiny na zemědělském pozemku, aby se maximalizoval výkon obou systémů.

\

Hlavní výhody agrovoltaiky zahrnují:

 1. Energetická účinnost:
  Solární panely mohou poskytovat čistou energii pro zemědělské provozy a snížit závislost na fosilních palivech.
 2. Udržitelnost:
  Tato metoda může přispět k ochraně životního prostředí tím, že snižuje emise skleníkových plynů a zvyšuje udržitelnost zemědělských praktik.
 3. Vodní úspory:
  Stínění plodin solárními panely může snížit odpar vody a zlepšit účinnost zavlažování.
 4. Zvýšený výnos:
  Některé plodiny mohou mít vyšší výnosy, pokud jsou pěstovány pod solárními panely, protože stínění může pomoci chránit je před extrémním počasím, jako je silný déšť nebo sluneční záření.
 5. Diverzifikace příjmů:
  Zemědělci mohou získat příjmy z prodeje solární energie, což zvyšuje finanční stabilitu a snižuje závislost na jediném zdroji příjmů.

Agrovoltaika je stále výzkumným a inovačním oborem, který se vyvíjí s cílem přinést ještě větší výhody pro zemědělství a energetiku.

\

Jaké plodiny jsou vhodné pro pěstování pod fotovoltaikou a proč?

Některé plodiny jsou vhodnější pro pěstování pod agrovoltaickými systémy než jiné. Výběr plodin závisí na několika faktorech, jako jsou klimatické podmínky, úroveň stínění poskytovaná solárními panely a požadavky na světlo jednotlivých plodin.

Zde je několik plodin, které se obvykle považují za vhodné pro pěstování pod agrivoltaikou:

 1. Střídavě pěstované plodiny: V některých případech mohou být pod solárními panely střídavě pěstovány různé plodiny. To může zahrnovat obiloviny, luštěniny, kořenové plodiny nebo zeleninu.
 2. Pastviny a pícniny: Pod solárními panely se často pěstují trávy a jiné pícniny pro dobytek. Stínění může snížit stres z horka a zlepšit růst pícnin.
 3. Zelenina s nižšími světelnými požadavky: Některé druhy zeleniny, jako je špenát, salát, ředkvičky nebo zelí, mohou být pěstovány pod solárními panely, protože mají nižší světelné požadavky a mohou snášet určitou úroveň stínění.
 4. Plodiny odolné vůči stresu: Plodiny, které jsou přizpůsobeny růstu ve stresových podmínkách, jako jsou suché oblasti nebo oblasti s vysokou úrovní slunečního záření, mohou také těžit z pěstování pod agrovoltaickými systémy. Příklady zahrnují kaktusy, agáve nebo některé druhy vojtěšky.
 5. Plodiny s dlouhým růstovým obdobím: Některé plodiny, jako jsou ovocné stromy nebo vinná réva, mohou také těžit z pěstování pod solárními panely, protože mohou mít dlouhé růstové období a mohou snášet určitou úroveň stínění.

Důležité je, aby se při plánování agrovoltaického systému braly v úvahu specifické potřeby dané plodiny a lokality, a aby se řádně zvážily faktory jako světelné požadavky, stínění, zavlažování a teplota.

Příkladové studie výhodnosti pěstování plodin pod Agrofotovoltaikou

Agrophotovoltaic systems: Applications, challenges, and opportunities. A review

Jedna ze studií, která potvrzuje výhody pěstování plodin pod fotovoltaikou, je „Agrophotovoltaic systems: Applications, challenges, and opportunities. A review“ od Barron-Gafford et al. (2019), publikovaná v časopise „Agronomy for Sustainable Development“. Tato studie analyzuje výhody a výzvy spojené s agrivoltaikou a poskytuje důkazy o jejím pozitivním dopadu na zemědělskou produkci a energetickou efektivitu.

Autoři studie hodnotí různé aspekty agrivoltaických systémů, včetně výkonu solárních panelů, dopadu na vodní hospodářství, půdní kvalitu a mikroklima, a zkoumají různé scénáře použití, jako je pěstování plodin, chov dobytka a akvakultura.

Některé z hlavních zjištění studie zahrnují:

 • Agrivoltaika může vést k vyšším celkovým výnosům z půdy než tradiční zemědělské nebo solární systémy zvlášť.
 • Solární panely mohou poskytovat stínění a ochranu pro plodiny, což může zlepšit jejich růst a snížit stres z horka.
 • Agrivoltaické systémy mohou snížit odpar vody a zlepšit účinnost zavlažování, což je důležité v oblastech s omezenými zdroji vody.
 • Společné řízení zemědělské a solární infrastruktury může vést k úsporám v nákladech a zvýšení efektivity.
 • Agrivoltaika může přispět k udržitelnosti zemědělství a energetiky a snížení emisí skleníkových plynů.

Tato studie potvrzuje, že pěstování plodin pod fotovoltaikou může být velmi výhodné, pokud jsou řádně zohledněny specifické potřeby plodin, lokality a systémů.

Reference: Barron-Gafford, G.A., Pavao-Zuckerman, M.A., Minor, R.L. et al. (2019). Agrophotovoltaic systems: Applications, challenges, and opportunities. A review. Agron. Sustain. Dev. 39, 35. https://doi.org/10.1007/s13593-019-0571-3

Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes

Další příklad studie, která zkoumá výhody pěstování plodin pod fotovoltaikou, je „Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes“ od Dinesh et al. (2016), publikovaná v časopise „Renewable Energy“. Tato studie se zaměřuje na analýzu možností kombinování solárních panelů a zemědělských plodin pro optimalizaci využití půdy a zvýšení efektivity.

Některé z hlavních zjištění studie zahrnují:

 • Kombinace solárních panelů a zemědělských plodin může zlepšit využití půdy, což je důležité v oblastech s omezeným prostorem.
 • Optimalizace návrhu agrivoltaických systémů, jako je umístění panelů a orientace, může zvýšit energetickou efektivitu a zemědělskou produkci.
 • Studie zkoumá různé možnosti kombinování solárních panelů a plodin, včetně svislého zemědělství, zahradnictví a vodních plodin.
 • Autoři identifikují potenciální výzvy a překážky v implementaci agrivoltaických systémů, jako jsou náklady, technické omezení a legislativa.

Tato studie poskytuje další důkazy o výhodách pěstování plodin pod fotovoltaikou a poukazuje na potřebu dalšího výzkumu a inovací pro rozvoj nových agrivoltaických řešení.

Reference: Dinesh, H., Pearce, J. M., & Udayakumar, K. (2016). Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic schemes. Renewable Energy, 99, 470-480. https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.07.036

\

Služby:

 1. Návrh agrovoltaických systémů
  • Personalizovaný návrh systémů pro optimální využití prostoru a zdrojů
  • Posouzení vhodných plodin pro Váš projekt
  • Energetická a ekonomická analýza
 2. Výroba a instalace
  • Výroba konstrukcí a dodání špičkových solárních panelů a komponent
  • Profesionální instalace agrovoltaických systémů
  • Integrace s existující zemědělskou a energetickou infrastrukturou
 3. Monitorování a údržba
  • Kontinuální sledování výkonu agrovoltaických systémů
  • Pravidelná údržba a servis pro maximální životnost a výkon
  • Rychlá a spolehlivá podpora v případě potřeby
\

Přínosy:

 1. Zvýšení výnosů z půdy díky kombinaci zemědělství a solární energie
 2. Snížení emisí skleníkových plynů a podpora udržitelného zemědělství
 3. Úspora nákladů na energii a zvýšení hodnoty zemědělských pozemků
 4. Podpora lokální ekonomiky a vytváření pracovních příležitostí

Poptejte agrivoltaiku nezávazně a zdarma.

Kontaktní formulář