Členství v asociacích a spolcích

Abychom byli vždy na špičce a informovaní o nejnovějších trendech a postupech v našem oboru, jsme hrdými členy následujících odborných asociací.

Česká solární asociace (ČSA) zastupuje solární průmysl v České republice s cílem podporovat jeho rozvoj, lobbovat za příznivé legislativní prostředí, informovat a vzdělávat veřejnost o solární energii, organizovat vzdělávací a síťové akce a propagovat nejlepší praxe v oblasti solárního průmyslu.

Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) se zaměřuje na podporu, rozvoj a propagaci výhod akumulace energie a fotovoltaických technologií. Reprezentuje zájmy svých členů v legislativních otázkách, informuje veřejnost o potenciálu těchto technologií, organizuje odborná školení a semináře, spolupracuje s dalšími organizacemi v oboru obnovitelných zdrojů a podporuje výzkum a inovace v akumulaci a fotovoltaice.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) se primárně věnuje zastupování zájmů českých podnikatelů na národní i mezinárodní úrovni, podporuje konkurenceschopnost českého hospodářství, angažuje se v legislativním procesu za účelem zlepšení podmínek pro podnikání, poskytuje svým členům konzultační a informační služby, organizuje vzdělávací akce a networkingové příležitosti a usiluje o rozvoj obchodních vztahů a podporu inovací v oblasti podnikání.