Inženýring pro fotovoltaiky

Nabízíme komplexní službu v procesu získávání všech potřebných povolení pro vaši fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Odbouráváme stres a byrokracii, abyste mohli svůj projekt realizovat hladce a efektivně. Vyřešíme za vás veškerá povolení, od prvního kroku až po finální schválení.

Více jak 15 let zkušeností v oblasti inženýringu.

Nabízíme širokou škálu služeb, včetně:

\

Vstupní a přípravné služby

Prověření vhodnosti území pro plánovanou výstavbu a zajištění vstupních podkladů.

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu území.

Vypracování geometrického plánu v souladu s předpisy o katastru nemovitostí.

\

Projektová a dokumentační podpora

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), stavební povolení (DSP) a společné povolení.

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci stavby.

\

Administrativní a legislativní služby

Projednání a zajištění souladu záměru investora s územním plánem obce nebo města.

Zajištění potřebných stanovisek a souhlasů od dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí.

\

Získávání povolení a schválení

Vydání územních rozhodnutí, stavebních a společných povolení.

Efektivní jednání s účastníky řízení ohledně jejich souhlasu se stavbou.

S našimi zkušenostmi vám ušetříme čas a úsilí, které byste jinak museli věnovat složitým administrativním a legislativním procesům. Spolehněte se na nás, že vám pomůžeme vyřešit všechny aspekty Vašeho projektu FVE, od počátečního konceptu až po úspěšné dokončení.

Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám!

Kontaktní formulář