Projektování fotovoltaických elektráren

Nabízíme komplexní služby, které zahrnují konzultační, projekční, inženýrské, dotační a realizační práce.

Naším cílem je předčít očekávání našich klientů a pomoci jim maximalizovat návratnost jejich investice do solární energie.

Hlavní body projektování fotovoltaiky pro firmy

Návrh a realizace fotovoltaických systémů pro podniky je komplexní úkol, zahrnující řadu důležitých fází, které se mohou lišit v závislosti na specifikách jednotlivých projektů, obecně však platí tyto důležité fáze:

\

Technicko-ekonomická studie

Naše týmy provedou důkladné místní šetření, optimalizují rozložení solárních panelů a vypracují podrobnou ekonomickou a ekologickou analýzu vašeho projektu.

\

Požárně bezpečnostní řešení

Navrhneme a implementujeme bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. a zajistíme potřebné vyjádření od Hasičského záchranného sboru.

\

Připojení FVE k distribuční soustavě

Připravíme a podáme za vás žádost o připojení k distribuční síti.

\

Energetický posudek

Provedeme podrobné posouzení vašeho projektu z hlediska technických, ekonomických a ekologických kritérií dle zákona č. 406/2000 Sb.

\

Projektová dokumentace

Vypracujeme pro vás kompletní dokumentaci pro provádění staveb (DPS). 

\

Položkový rozpočet

Na základě místního šetření a optimalizovaného rozložení panelů stanovíme detailní finanční a ekologickou analýzu vašeho projektu.

\

Dotační podpora

Zpracujeme a podáme za vás žádost o dotaci v systému, včetně konzultace s hodnotícím orgánem a sledování hodnoticího procesu.

\

Získání stavebního povolení

Zajistíme vyjádření DOSS a připravíme a podáme za vás žádost o stavební povolení.

\

Realizační část

V rámci realizační části se postaráme o instalaci fotovoltaické elektrárny, což zahrnuje vše od přípravy místa až po samotné nastavení a zapojení systému.

\

Sledování a podpora projektu po dobu jeho udržitelnosti

Zpracujeme zprávu o realizaci a připravíme pravidelné monitorovací zprávy.

\

Správa energií

Zajistíme implementaci systému, který po instalaci fotovoltaické elektrárny monitoruje spotřebu a produkci energie, ideální pro sledování spotřeby elektrické energie, plynu, vody a tepla a sloužící jako efektivní nástroj pro sledování a vyhodnocování uhlíkové stopy.

\

Statická analýza

Poskytujeme personalizovanou statickou analýzu, která zajišťuje posouzení kapacity a únosnosti vaší střešní konstrukce.

V BELO SOLAR POWER s.r.o. věříme, že slunce je nejen zdrojem života, ale také zdrojem energie budoucnosti. Kontaktujte nás pro další informace nebo pro zahájení procesu projektování fotovoltaického systému pro vaši firmu.

Kontaktní formulář