Setkání členů Business Klubu Ukrajina

23. 6. 2023

Dne 22. června 2023 jsme se zúčastnili setkání členů Business Klubu Ukrajina (BKUA). Tato akce se konala s cílem podpořit nápravu škod způsobených válkou na Ukrajině, a to prostřednictvím aktivního zapojení českých podnikatelských subjektů.

Setkání členů Business Klubu Ukrajina, foto: BKUA

Setkání členů Business Klubu Ukrajina, foto: BKUA

Věříme v důležitost těchto iniciativ a přispíváme k nim svými produkty a službami. Rekonstrukční práce na Ukrajině nejenže pomáhají obnovit zemi, ale také vytvářejí nové obchodní vazby mezi českými a ukrajinskými společnostmi.

Spolupráce financovaná v rámci tohoto programu se zaměřuje na nejpotřebnější sektory, jako je energetika, což je oblast, ve které se BELO SOLAR POWER specializuje. Jsme připraveni přinášet inovativní řešení v oblasti obnovitelné energie a pomoci tak zlepšit kvalitu života na Ukrajině.