Stali jsme se členem Cechu pro akumulaci a fotovoltaiku (CAFT)

2. 8. 2023

S potěšením oznamujeme, že dne 1. srpna 2023 se naše společnost BELO SOLAR POWER s.r.o. stala řádným členem Cechu pro akumulaci a fotovoltaiku (CAFT). Přijetí do tohoto významného sdružení odborníků potvrzuje naše odhodlání a závazek v oblasti rozvoje fotovoltaiky a energetické soběstačnosti.

Cítíme se poctěni, že můžeme být součástí tohoto společenství profesionálů, kteří společně pracují na posílení a rozvoji obnovitelných zdrojů energie v České republice. Jsme přesvědčeni, že naše členství v CAFT nám poskytne vynikající platformu pro sdílení našich znalostí, zkušeností a inovací v oblasti solární energie a akumulace.

Věříme, že naše členství přinese přínos nejen naší společnosti, ale také celému sektoru fotovoltaických technologií v České republice. Těšíme se na spolupráci s ostatními členy CAFT a na naši účast na společných projektech a iniciativách pro další rozvoj fotovoltaiky a energetické soběstačnosti v ČR.