Nová vyhláška č. 114/2023 Sb

3. 5. 2023

Od 1. května 2023 nabývá platnosti nová vyhláška č. 114/2023 Sb., která stanovuje požadavky na bezpečnou instalaci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Návrh vyhlášky upravuje požadavky na materiálové provedení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, na její vypnutí a odpojení od elektrické sítě, na kabelové vedení a na samotnou instalaci.

Už v minulosti společnost BELO SOLAR POWER dodržovala vysoké standardy při instalaci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a proto nová vyhláška pro firmu neznamená velké změny.