Novinky z Parlamentu České republiky! AGRIVOLTAIKA V ČESKU

29. 2. 2024

Dnes se koná velkolepá konference na téma „AGROVOLTAIKA V ČESKU – PŘÍLEŽITOSTI A BARIÉRY“ přímo v budově Parlamentu. Tato konference je výsledkem spolupráce Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Senátu společně se Solární asociací.

Na této konferenci se setkali odborníci a přednášející z různých oborů, kteří se shodli na jedné věci – je nezbytné podporovat budování fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, tzv. AGROVOLTAIKU.

Agrovoltaika představuje inovativní a udržitelný způsob využití půdy, který kombinuje zemědělskou produkci s výrobou čisté energie prostřednictvím solárních panelů. Tato kombinace může přinést mnoho výhod, jako je zvýšení výnosů zemědělských plodin, ochrana půdy před erozí, snížení nákladů na zavlažování a samozřejmě produkce obnovitelné energie.

Účastníci konference se shodli na důležitosti podpory a stimulace agrovoltaiky prostřednictvím vhodných právních a ekonomických opatření. Toto by mohlo přispět k rozvoji zemědělského sektoru a zároveň k dosažení našich cílů v oblasti obnovitelné energie.

Jsme nadšeni, že Parlament České republiky je místem, kde se takto důležitá témata projednávají a hledají se nové příležitosti pro budoucnost naší země.