Setkání pracovní skupiny pro Velké zdroje

21. 6. 2023

Dne 20. června 2023 jsme se zúčastnili setkání pracovní skupiny pro Velké zdroje, které poskytlo řadu cenných informací a názorů z první ruky o aktuálním stavu solární energetiky. Setkání, které se konalo od 10:00 do 12:00, bylo plné zajímavých přednášek a diskusí.

Jan Krčmář ze Solární asociace představil nejnovější informace o dotačních programech a problematice připojování. Další diskuse se týkaly nového stavebního zákona a jeho dopadu na výstavbu fotovoltaických elektráren, s příspěvkem od Pavla Douchy z Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Jiří Bím ze Solární asociace nás informoval o aktuálním stavu a novinkách v oblasti agrivoltaiky, které jsou stále důležitějším trendem v oblasti solární energetiky. Setkání také přineslo mezinárodní perspektivu s prezentací od Tjallinga Geruse z nizozemské společnosti Solar Float, který se podělil o zkušenosti Nizozemska s plovoucími fotovoltaickými elektrárnami.

Celkově to byla cenná příležitost pro výměnu názorů, sdílení nejlepších postupů a navazování nových vazeb s odborníky z oboru. Děkujeme Solární asociaci za organizaci a těšíme se na další setkání!